Tekintse meg képz&eacuteseinket.

Ösztöndíjak és más anyagi támogatások

 

Az érvényben lévő rendeletek alapján a hallgatók tandíjmentességben részesülnek.

 

A hallgatók részére nyújtható támogatások elosztásáról a Juttatási és Térítési Bizottság /JTB/ tagjai döntenek, akik csak hallgatókból állnak.

 

A progresszíven növekvő tanulmányi ösztöndíjak (3,5 tanulmányi átlagtól) a minél jobb eredmény elérésére ösztönöznek és 12.000 Ft-tól 35.000 Ft/hó-ig terjed.

 

Kiemelkedő tanulmányi átlag esetén, pályázat útján Köztársasági ösztöndíj is elnyerhető.

 

Az 51/2007. (II.26.) Korm. Rendelet a rendszeres szociális támogatások szétosztásának elveiről az alábbi módon rendelkezik:

15.000 - 23.800 Ft/hó támogatást kap az, aki: 

  • Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult,
  • Hátrányos helyzetű és a szülő(k) legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be, vagy akit tartós nevelésbe vettek,
  • Családfenntartó,
  • Nagycsaládos,
  • Árva.

 

A felsorolt kategória bármelyikébe tartozó I. évfolyamos hallgató egyszeri 59.500 Ft alaptámogatást kap a tanulmányai megkezdésének első félévben.

Az a hallgató, aki a felsorolt kategóriák egyikéhez sem tartozik, pályázat útján kérhet és kaphat rendszeres szociális támogatást.

 

Indokolt esetben, egyszeri alkalommal rendkívüli szociális segély is adható. 

 

A JTB a kiemelkedő tudományos és sport-tevékenységet is jutalmazza.

 

A hallgatókat segítik a különböző alapítványokból pályázat útján elnyerhető támogatások, valamint a vállalatok által meghirdetett ösztöndíjak.