Tekintse meg képz&eacuteseinket.

Belarusz Nemzeti Tudományos Akadémiai küldöttség Mosonmagyaróváron

A küldöttség Makai professzor Óvári Gigant óriásszilfium állományát is megtekintette

A Belarusz Nemzeti Tudományos Akadémia küldöttsége Resetnikov Vladimir Nikolaevich akadémikus vezetésével 2009. júliusában tíz napot töltött Mosonmagyaróváron a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Gyógynövénytermesztési Intézeti Tanszékével közösen bonyolított kutatási projekt keretében.

A projektről a Magyar Tudományos Akadémia és a Belarusz Tudományos Akadémia kétoldalú megállapodásában érintett mosonmagyaróvári Gyógynövénytermesztési Intézeti Tanszék vezetőjét, Dr. Makai Sándor egyetemi tanárt kérdeztük:

-Mikor kezdődött az együttműködés a minszki Központi Botanikus Kert Biokémiai és Biotechnológiai Intézetével és mi a projekt célja?
A 2007 januárjában induló projekt célja különböző rendszertani csoportokba tartozó gyógynövények, gyógynövénykivonatok természetes hatóanyag - összetételének meghatározása, gyakorlati alkalmazási lehetőségeik vizsgálata, valamint a görögszéna, a szilfium és más alternatív növényfajok biológiai-és ökológiai sajátosságainak, azok termesztéstechnológiáinak, gyakorlati felhasználási lehetőségeinek vizsgálata.

-Mik az együttműködés előzményei?
Tanszékünkön immár húsz éve kezdődtek azok a kutatások, amelyek új, ígéretes gyógy- és alternatív növényfajok termesztésbevonására, termesztéstechnológiáik kidolgozására, biológiailag aktív hatóanyagaik- és gazdasági értékük meghatározására irányulnak. E munkánk eredménye az államilag minősített és szabadalommal védett Óvári- görögszénafajta, mely ez idő alatt az egyik legértékesebb gyógynövényünkké vált. Javaslatunkra, felvételre került a VIII. Magyar Gyógyszerkönyvbe.
Az általunk nemesített görögszénafajta és fajtajelöltek termesztési lehetőségeinek, hatóanyagainak meghatározására irányuló kutatási programot a Belarusz Állami Mezőgazdasági Akadémia (Gorki) Doktori Tanácsa 2006 évben jóváhagyta. E program keretében Nesterova Irina Mihajlovna PhD hallgató szabadföldi kísérleteket állított be, magam aspiráns témavezetőként irányítom ezt a munkát. A kísérletek immár negyedik éve folynak, ezek eredményeiről nemzetközi konferencián számoltunk be 2007 és 2008 évben. 2009 évben újabb 2 fiatal belorusz aspiráns kezdte meg a munkát irányításom alatt, a kutatásuk tárgya szintén a görögszéna, de elsősorban annak kémiai-és biotechnológiai vonatkozásai.
2006 évben kezdődtek azok a szabadföldi kísérletek, amelyek a keleti kecskeruta (Galega orientalis Lam) belarusz nemesítésű „Nesterka” fajta magyarországi termesztési-és hasznosítási lehetőségeire irányulnak. E munkánk eredményeiről már több publikációt jelentettünk meg.
Fajta-összehasonlító kísérleteket folytatunk az óriás szilfium (Silphium perfoliatum L.) „Óvári-gigant” fajtajelöltünk, valamint a Belarusz ökotípus részvételével. E munkánk eredményeiről is több publikációban számoltunk be.


-Milyen vizsgálatokat végeznek és mik a várható eredmények?
A projekt keretében elvégezzük a magyarországi termesztésű, általunk nemesített különböző görögszénafajták Belorusszia ökológiai viszonyok között termesztett növényekből előállított kivonatok hatóanyagainak meghatározását, javaslatot teszünk a legfontosabb termesztési- és hasznosítási irányaira.
Vizsgáljuk az általunk előállított, és előállításra kerülő különböző gyógynövény kivonatokat, amelyek eddig a betegségek megelőzésében nem kerültek a figyelem középpontjába, egyrészt, mert nem termesztették, másrészt, mert hatóanyagaik nem kerültek identifikálásra.
Kutatási programunkban résztvevő növényfajok biológiailag aktív hatóanyagainak meghatározásán felül, különös hangsúlyt fektetünk ezek magyarországi termesztéstechnológiáinak kimunkálására. Vizsgáljuk a vetésforgóban betöltött szerepüket, hatásukat a talajtermékenység fenntartásában (mint N kötő pillangós növények), a hasznos élőszervezetek (megporzó rovarok, stb.) védelmében, a biológiai sokféleség fenntartásában, növelésében.

-Tervezik-e az együttműködési kapcsolat kiterjesztését? 
Az együttműködésünk során két Fp7 EU projektekben kívánunk bekapcsolódni, melyek az egészség megőrzés, betegségmegelőzés, magas biológiai értékű funkcionális élelmiszerek előállítására, kutatására, valamint a fenntartható mezőgazdaság, a biodiverzitás megőrzésére irányulnak. E témában belorusz részről Spiridovich Elena Vladimirovna DSc kutatási igazgató, valamint Goncharova Ljudmilla Vladimirovna CSc vállalták fel a legbonyolultabb feladatok megoldását.
Részt kívánunk venni az INTAS projektekben, amelyek eredményeink széleskörű bemutatására, e témánkban konferenciák szervezésére, kiadványok szerkesztésére adnak lehetőséget.

Dátum: Mosonmagyaróvár, 2009-07-29.

Az együttműködésben érintett hazai intézet neve:
NYME-MÉK Növénytudományi Intézet, Gyógynövénytermesztési Intézeti Tanszék
Az intézet címe: Mosonmagyaróvár, Vár u. 2. 9200
 

Magyar részről a projektvezető: Dr. Dr. h. c. Makai Sándor CSc egyetemi tanár
tel/fax szám: 96/566-605
fax: 96/566-610
e-mail cím: makais@mtk.nyme.hu

Linkek:

KapcsolĂłdĂł hĂ­rek: